ZNALEZIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szczególnie ważne wydawało się znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:Jaki odsetek stanowią dzieci z trudnościami w nauce w stosunku do ogólnej populacji dzieci w wieku szkolnym i jakie są tego przyczyny?Czy i w jakim zakresie dzieci z trudnościami w nauce, otrzymują pomoc specjalną na terenie szkoły masowej?Jaka jest skuteczność podjętych form pomocy specjalnej i czym jest ona uwarunkowana? W przeprowadzonych badaniach przyjęto założenie, że symptomatycznym objawem utrudnień w nauce szkolnej jest zakwalifikowanie uczniów do zespołu korekcyjno-wyrównawczego. Rodzaje i liczba tych zespołów oraz formy i warunki, w jakich prowadzone są zajęcia, świadczyć mają sposobach i skuteczności tych zabiegów.Badania prowadzono w latach 1979—1982 i objęto nimi młodzież z 657 szkół wybranych drogą losowania z całego kraju. Wśród tych szkół 252 były to gminne szkoły zbiorcze, 186 — szkoły podstawowe w mieście 219 — szkoły wiejskie o różnym stopniu organizacji. W badanych szko­łach uczyło się w sumie 216 430 uczniów, w tym 102 651 dziewcząt, co stanowi 51,1%.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!