ZESPOŁY WYRÓWNAWCZE

Funkcjonuje także w kraju kilka nieźle zaprojektowanych sieci kształ­cenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej i inwalidów; w resorcie Oświaty i Wychowania, w resorcie Zdrowia i Opieki Społecznej, w Cen­tralnym Związku Spółdzielni Inwalidów, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Nie wydaje się, aby idea integracji wymagała likwidacji tych sieci. Potrzeba ich istnienia i realizowania w nich określonych form rewalidacji nie wyklucza jednak potrzeby analizowania racjonalności za­równo kierowania do nich dzieci i młodzieży z określonymi zakresami dysfunkcji i trudności, jak i stosowanych w tych sieciach procedur rewalidowania.Także instytucje „zespołów wyrównawczych” w szkolnictwie maso­wym — sfera pedagogiki profilaktycznej — rozwija się wspaniale, gdyby oceniać ją na podstawie statystyki, w świetle której około 15°/o ogółu uczniów objętych jest tą formą pomocy 3. Ale optymizm ten musiałby być stonowany, gdyby te liczby zestawić z cytowanymi wyżej liczbami ty­czącymi drugoroczności i wejrzeć nieco w metodykę stosowaną najczę­ściej w zespołach korekcyjno-wyrównawczych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!