ZDROWIE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Zresztą samo pojęcie zdrowia i niepełnosprawności są wysoce zre- latywizowane do systemu społecznego i uczestnictwa jednostki w tym systemie. Zwykle niepełnosprawność określa się jako ograniczoną zdol­ność do wykonywania zadań Wyznaczonych przez proces socjalizacji. W związku z tym niektórzy socjologowie wyróżniają społeczną rolę cho­rego, niepełnosprawnego, wobec której kształtują się odpowiednie oczeki­wania, postawy czy przesądy (T. Parsons, 1969, s. 340). W potocznej świa­domości choroba lub niepełnosprawność wywołuje ambiwalentne uczucia. Zatem od osoby dotkniętej dolegliwością wymaga się odgrywania sprzecz­nych niekiedy ról: osoby zależnej, zwolnionej od rozmaitych obowiązków czy zadań oraz osoby aktywnej, walczącej, zaangażowanej w proces lecze­nia, terapii, zdrowienia (H. Larkowa, 1983). System społeczny przewi­duje zwykle szereg ról dla każdego członka systemu.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!