ZAWARTE INFORMACJE

Informacje tam zawarte bardzo ogól­nie opisywały właściwości intelektualne oraz cechy charakteru i postaw ucznia, nie zawierały jednak tak istotnych danych, jak stosowane wzglę­dem dziecka sposoby postępowania oraz ich skuteczność. Nie zawierały też podstawowych informacji o stanie zdrowia ucznia, za wyjątkiem 5 przypadków. Nierzadko nauczyciele stwierdzali, że muszą poznać ucznia „od początku”, gdyż nie mają możliwości kontynuacji obserwacji ze względu na brak rzeczowych danych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w badanej populacji 64,4% już w klasie pierwszej miało rozmaite trudności w przystosowaniu się do wymagań szkolnych (w grupie kontrolnej uczniów takich było 22,5%). Jednakże nie stwierdzono, aby środowisko szkolne podjęło wówczas, jak i w dalszych latach nauki, konkretne, systematyczne działania o cha­rakterze profilaktyezno-korekcyjnym.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!