ZAJĘCIA W GRUPACH

Prowadzą je w grupach liczą­cych od 3 do 10 uczniów nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifi­kacje uzyskane w toku studiów lub na kursach i studiach podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie oraz, oddziały Instytutu Kształ­cenia Nauczycieli. W wyniku cytowanego wyżej zalecenia stworzone zo­stały szerokie możliwości udzielania skutecznej pomocy dzieciom z trud­nościami w nauce.Niniejsze badania dotyczą właśnie tych dzieci,, które w wyniku wspo­mnianej decyzji władz oświatowych wymagają specjalnej pomocy.Celem badań było określenie różnorodnych utrudnień, które nie usu­nięte w porę przeszkadzają bądź uniemożliwiają naukę dzieciom uczę­szczającym do szkół podstawowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!