ZAINTERESOWANIE SPOŁECZEŃSTWA

Wszystkim ludziom, bez względu na poziom sprawności, przy­sługuje wartościowe miejsce w społeczeństwie. Wszelkie decyzje o podję­ciu określonych zabiegów, udzieleniu określonej pomocy w pokonywaniu trudności w okresie przysposabiania do ról społeczno-zawodowych są konsekwencją tego założenia. Społeczeństwo musi być zainteresowane racjonalnym przydzieleniem każdemu roli społecznej. Przydzielając jed­nak owe role, musi społeczeństwo orzekać jakie sprawności, dyspozycje, umiejętności jednostki te muszą posiadać, a także w jaki sposób im po­móc, aby mogły urzeczywistniać cele życiowe obopólnie korzystne. Roz­wiązywanie tego problemu głównie za pomocą powoływania specjali­stycznych dla każdego rodzaju dysfunkcji instytucji okazuje się niera­cjonalne, ze względu na małą skuteczność tychże instytucji, ich tendencji do „zastygania w formie”, gdy charakter potrzeb ulega ciągłym zmianom.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!