Z PUNKTU WIDZENIA WYCHOWAWCZEGO

Z punktu widzenia wychowawczego byłoby bardzo pożądane, aby ucz­niowie niepełnosprawni zajmowali w klasach normalnych obok pozycji akceptacji pozycję przeciętnej akceptacji. Świadczyłoby to o takim unor­mowaniu sytuacji społecznej tych uczniów w klasach normalnych, dzię­ki któremu ich „odmienność” związana z ich niepełnosprawnością trak­towana byłaby przez rówieśników jako zjawisko normalne.Rozkład wartości socjometrycznych uzyskanych przez grupę ucz­niów z padaczką wyraźnie różni się od rozkładu wartości uzyskanych przez pozostałe osoby. Różnica ta wyraża się w tym, że uczniowie z pa­daczką w najniższym łącznym odsetku zajęli pozycje izolacji i odrzu­cania oraz że w najwyższym odsetku zajęli pozycję polaryzacji akcep­tacji. Odsetek ten jest co najmniej 4 razy wyższy niż odsetki uzyskane przez uczniów pozostałych grup.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!