Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: Ocena warunków, w jakich przebiega rewalidacja fizyczna, psy­chiczna, zawodowa i społeczna uczniów upośledzonych umysłowo w kla­sach specjalnych zbiorczych szkół gminnych i szkół specjalnych dużej aglomeracji (np. system diagnozy i orzecznictwa, dostęp do pracowni przedmiotowych, możliwości organizowania rewalidacji indywidualnej, wykorzystanie w procesie kształcenia środków dydaktycznych), poz walą stwierdzić, iż generalnie warunki te są lepsze w szkołach specjalnych. Większość zbiorczych szkół gminnych prowadzi klasy specjalne łączone. Organizacja procesu kształcenia w tych klasach jest bardzo utrud­niona z powodu łączenia w jednej klasie dzieci o różnym stopniu upon śledzenia, wieku, poziomie wiedzy i umiejętności. Fakt ten nakłada na nauczycieli zwiększone zadania dydaktyczno-wychowawcze i rewalida­cyjne.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!