WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOLNEJ SŁUŻBY ZDROWIA WOBEC DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH

Powszechnie wiadomo, że kompleksowe oddziaływanie pedagogów, psychologów i lekarzy, szczególnie w stosunku do uczniów mających od­chylenia od prawidłowego stanu zdrowia, jest niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i kształcenia dzieci i młodzieży. Szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu starano się tę zasadę upowszechnić określając konkretny program współdziałania w środowisku szkolnym oraz wyda­jąc odpowiednie zalecenia (Program, 1976; Wytyczne, 1973; Wojnarow­ska, 1978). Niestety pomimo wypracowanych i obowiązujących ustaleń organizacyjnych nie stwierdziłam, aby w badanych szkołach[1] istniały takie formy współpracy, jak: dwukrotny udział w roku szkolnym pracowników szkolnej służby zdrowia w posiedzeniach Rad Pedagogicznych celem omówienia stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych uczniów, a także ustalenia programu działań w stosunku do tych dzieci, u których stwierdzono odchylenia od normy; wzajemny, aktualny przepływ informacji o uczniu między nauczy­cielami a pracownikami szkolnej służby zdrowia oparty na następują­cych dokumentach: „Karcie zdrowia ucznia”, „Indywidualnym wniosku z badania bilansowego ucznia” oraz specjalnej rubryce w „Dzienniku lekcyjnym” — uwagi i zalecenia lekarza, psychologa.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!