WSKUTEK DEFICYTÓW

Niezależnie od niej ludzie funkcjonują przecież bardzo dobrze w dziesiątkach innych ról. Wskutek deficytów, upośledzeń czy dys unkcji osoby niepełnosprawne być może różnią się sposobami my­ślenia i odczuwania od innych, ale w sferze działania starają się nie tylko dorównać poziomowi przeciętnemu, ale także przekraczać go. Oso­ba niepełnosprawna musi dysponować o wiele wyższą odpornością psy­chiczną w przezwyciężaniu rozmaitych trudności, więcej wkładać wy­siłku w to, co dla innych jest łatwo osiągalne. Dodajmy, że kontekst społeczny, od którego zależy bardzo wiele, tj. społeczeństwo ze swoimi uprzedzeniami wobec niepełnosprawnych, inwalidów i kalek, stanowi kolejną barierę w prawidłowym funkcjonowaniu osób niepełnospraw­nych i przewlekle chorych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!