WIĘCEJ PUNKTÓW WSPÓLNYCH

,.Chory […] jest w pewnej mierze wyrazem naszego nieczystego su­mienia, tej części chaosu, której nie chcemy uznać w nas samych, na­szym uzewnętrznionym i działającym publicznie sobowtórem” (R Basti- de, 1972). Tak jak kolor skóry, włosów czy oczu nie może być podstawą do se­gregacji (dyskryminacji), tak i określona dysfunkcja, niedyspozycja nie mogą stanowić kryterium i podstawy do izolowania i segregowania. Ist­nieje więcej punktów wspólnych, cech i właściwości organicznych, psy­chologicznych, społecznych i kulturowych ludzi niż różnic między ich kategoriami sztucznie wyodrębnianymi dla rozmaitych celów, np. reha- bilitacyjnych, resocjalizacyjnych. Wszyscy ludzie w obrębie danej kultu­ry i struktury społecznej, bez względu na ich ograniczenia losowe, uzna­ją pewne wspólne wartości i normy humanistyczne choćby takie, jak: życie ludzkie, godność, przyjaźń, miłość.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!