W TRAKCIE ANALIZY

W trakcie analizy wyników okazało się bowiem, że mową w pełni komunikatywną posłu­giwali się wszyscy głusi ze szkół masowych niezależnie od długości, trwa­nia procesu usprawniającego. Na tej podstawie można więc przypuszczać, że duża intensywność ćwiczeń językowych oraz środowisko szkolne sły­szących sprzyjały w ich przypadku stymulacji językowej przede wszyst­kim w aspekcie komunikatywności i wyrazistości. Wykonały one bowiem operacje umysłowe na poziomie znacznie niższym niż wszyscy pozostali badani głusi dłużej usprawniani językowo.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!