W TOKU BADANIA

Wy­niki tych badań winny po części pomóc w zakresie projektowania zmian’ modelowych w systemie ogólnej opieki psycho-pedagogicznej i medycz- no-lekarskiej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w środowisku jej zamieszkania.Badaniami objęto uczniów niepełnosprawnych klas ósmych z terenu pięciu województw, tj.: krośnieńskiego (222), przemyskiego (81), rzeszow­skiego (113), tarnobrzeskiego (149) i tarnowskiego (135) — razem 700 uczniów zamieszkałych na wsi, w tym 322 dziewcząt i 368 chłopców. Ponadto badaniami objęto 250 uczniów zamieszkałych w mieście. Zebrano również materiał badawczy z 35 poradni rejonowych, w tym pięciu wo­jewódzkich. Jest to region w miarę jednorodny, o zbliżonych warunkach społeczno-zawodowych i kulturowych, a także geograficznych.W toku badania przedstawionej problematyki zastosowano m. in. me­todę wywiadu i wypracowania pisemne uczniów. Podstawowymi narzę­dziami były kwestionariusze wywiadu skierowane do pracowników i dy­rektorów poradni wychowawczo-zawodowych, do uczniów klas ósmych, ich rodziców oraz nauczycieli—wychowawców klas ósmych oraz nauczy­cieli—koordynatorów orientacji zawodowej w szkołach.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!