W PORÓWNANIU Z DUŻYM MIASTEM

Gorsze w porównaniu z dużym miastem warunki do funkcjonowania systemu diagnozy i orzecz­nictwa w badanych gminach determinowały pewne nieprawidłowości w kwalifikowaniu i kierowaniu uczniów do klas specjalnych.A oto niektóre z nich:kierowanie do klas specjalnych uczniów znacznie opóźnionych w nauce (3 i więcej lat) do klas V, VI, VII (w rezultacie młodzież cha­rakteryzowała się brakiem motywacji do nauki, trudnościami wycho­wawczymi, zaburzeniami sfery emocjonalno-uczuciowej, ogólnym obni­żeniem możliwości poznawczych, a krótki okres specjalistycznego, oddziaływania nie gwarantował odpowiednich efektów rewalidacji).kierowanie do klas specjalnych dzieci o rozwoju niższym niż prze­ciętny (zaniedbanych pedagogicznie, z parcjalnymi deficytami rozwojo­wymi, o powolnym przebiegu procesów orientacyjno-poznawczych, intelektualnych, wykonawczych i innych dzieci). Przy odpowiednio wcześ­niej zorganizowanych oddziaływaniach kompensacyjnych i korygujących młodzież ta mogłaby ukończyć ośmioklasową szkołę powszechną.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!