W NAUCE JĘZYKA

Tak w nauce języka polskiego i rosyjskiego dominujące znaczenie mają wady i zaburzenia percepcji wzroku, słuchu i mowy. Przy naucza­niu zaś matematyki dominują trudności związane z zaburzeniami per­cepcji wzrokowej, natomiast przy nauce geografii najczęstszą przyczyną trudności są zaburzenia łączne, sprzężone w nauce historii — wady słu­chu i zaburzenia sprzężone.Zasygnalizowane tutaj zależności między wynikami nauczania po­szczególnych przedmiotów a rodzajem utrudnień należy uważać za wska­zanie kierunku dalszych badań służących rozwiązaniu problemu utrud­nień występujących w procesie uczenia się.W toku badań starano się wyjaśnić, czy były przypadki kierowania dzieci z mikrodefektami do szkół specjalnych. Okazało się, że około 500 uczniów (l,7°/o) skierowano do tych szkół (przy czym 201 uczniów skie­rowano ze szkół wiejskich).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!