W BADANEJ POPULACJI

W badanej populacji, w której potrzeby zdrowotne ujawniły się w tak znacznym stopniu (78,0%)) jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole, dzieci nie były wszechstronnie zdiagnozowane i objęte wspólnymi dzia­łaniami specjalistów z zakresu medycyny, psychologii i pedagogiki w okre­sie, kiedy uczęszczały do klas wstępnych. Tymczasem okres przedszkol­ny wskutek znacznej plastyczności i podatności dzieci na zmiany jest ^najkorzystniejszy z punktu widzenia działalności profilaktycznej oraz efektywności podjętych działań leczniczo-rehabilitacyjnych.W badanych szkołach nie stwierdzono ciągłości w przekazywaniu informacji o uczniach nawet między nauczycielami obejmującymi opieką dzieci na kolejnym szczeblu nauczania. Nie zauważono też wzajemnego przepływu informacji o uczniu między nauczycielami a pracownikami szkolnej służby zdrowia, pomimo opracowanych przez władze zwierzchnie obowiązujących form przekazu takich informacji.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!