TŁUMACZENIE ZJAWISKA

Zjawisko to można tłumaczyć tym, iż uczniowie szkół wiejskich nie są badani przez specjalistów, przeto przypadki utrudnień w nauce są nie ujawnione. Można by przypuszczać, że utrudnienia w nauce wraz z wiekiem ucznia nie występują tak jaskrawo, przeto są mniej widocz­ne, niektóre zaś ustępują zupełnie. Jest to zgodne z poglądami H. Spionek (1975), która twierdzi, że pewien procent dzieci „wyrasta” z utrud­nień w nauce o* własnych siłach.Jednym z istotnych problemów przy organizowaniu skutecznej po­mocy dla dzieci z utrudnieniami w nauce jest znajomość rodzaju tych trudności. Bez tego nie sposób jest zaprogramować zajęcia korekcyjno- wyrównawcze. Stąd też kolejnym problemem badawczym było ujawnie­nie rodzaju mikrodefektów (zaburzeń w rozwoju psychofizycznym u po­szczególnych dzieci i odchyleń od normy), które utrudniają bądź unie­możliwiają naukę dzieciom w wieku szkolnym.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!