SZKOŁA

Rozporządzenie to ustala za­sady i tryb uznawania dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowy­mi za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych. Dzie­ciom tym zapewnia się odpowiednie formy kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-wyrównawczej. Już w tym sformułowaniu jest za­warte założenie, że nie wszystkie dzieci należy kierować do nauczania specjalnego, że można na terenie macierzystej szkoły stworzyć warunki, czyli zespoły korekcyjno-wyrównawcze dla dzieci nie dających sobie rady w nauce, i w ten sposób realizować zasadę integracji opartej nie tylko na pozostawieniu dziecka w środowisku, ale również na udzielaniu mu specjalnej pomocy, aby proces integracji był pełny i szybki.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!