SZCZEGÓLNY NIEPOKÓJ

Szczególnie niepokoić musi fakt, iż większość badanych szkół (56,2%) nie ma warunków do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Po­dobnie źle jest w miastach, gdzie 62,1% szkół ma niedostateczne wa­runki pracy. Najgorzej jednak jest w szkołach na wsi, gdzie zajęcia pro­wadzone są w warunkach niedostatecznych. 77,4% szkół na wsi nie ma warunków do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych.Efektywność podejmowanych działań zależy od wielu czynników, jednakże decydującym czynnikiem w realizacji zadań dydaktyczno-wy­chowawczych, a więc i tym samym zajęć korekcyjno-wychowawczych — jest nauczyciel, jego przygotowanie, doświadczenie pedagogiczne, wie­dza merytoryczno-pedagogiczna, a także nabyte umiejętności metody­czne.Nasuwa się więc pytanie, czy i jakim przygotowaniem do prowa­dzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych dysponuje nauczyciel.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!