SYTUACJA PROBLEMOWA

Powstaje sytuacja problemowa dotycząca przyczyn takiego ukształ­towania się rozkładu pozycji społecznych zajętych przez uczniów z pa­daczką. We wszystkich przypadkach badanych uczniów rówieśnicy z kla­sy wiedzieli o ich chorobie. Napady padaczki wystąpiły u dużej liczby  (23, tj. 57,5%) także na terenie szkoły, w tym u 20 osób (50,0%) były to napady duże, przebiegające z różnymi przejawami klinicznymi i tonicznymi. Same napady padaczkowe nie różnicują jednoznacznie roz­kładu pozycji zajętych przez uczniów, gdyż osoby z dużymi napadami uplasowały się w obrębie wszystkich kategorii pozycji. Analiza zebra­nego za pomocą różnych technik materiału doprowadziła do następują­cych ustaleń:w grupie uczniów akceptowanych (z padaczką) nie było osób z na­silonymi i złożonymi zaburzeniami rozwoju.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!