SYTUACJA DZIECI Z UTRUDNIENIAMI W NAUCE

Organizowanie tych zespołów wymaga dodatkowych specjalistycz­nych zabiegów pedagogicznych. Są one przeznaczone dla uczniów z nie- wielkm opóźnieniem rozwoju umysłowego, zaburzonym rozwojem mo­wy, procesów emocjonalno-wolicjonalnych i nerwowych oraz z deficy­tami w rozwoju funkcji percepcyjnych. Na zajęcia te przeznacza się w zasadzie 2 3 godziny tygodniowo na oddział, przy czym mogą się one odbywać w zespołach międzyklasowych grupujących uczniów o tych samych lub zbliżonych niedoborach rozwojowych. Zajęcia dydaktyczno- -wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna są prowadzone w szkole w mia­rę możliwości w gabinetach terapii pedagogicznej lub w innych odpo­wiednio wyposażonych pomieszczeniach.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!