ŚWIAT WARTOŚCI

Świat wartości wykracza poza ciasne granice określone kryteriami typu „sprawność—niesprawność” czy „zdrowie—choroba”. Właśnie sy­stem wartości, aksjologia systemu społecznego i podporządkowana mu po­etyka społeczna stanowić winny właściwą platformę integracji społecz­nej wszystkich ludzi bez względu na ich zdrowotne czy sprawnościowe zróżnicowania. Niesprawność, choroba, kalectwo nie mogą stanowić osi organizującej tożsamość osobową i społeczną jednostki ludzkiej. Człowiek bowiem definiuje się przede wszystkim przez swoje aktywa, a nie pa­sywa, ułomności czy wady. Niesprawność jest tylko jedną z cech zróżni­cowania międzyosobniczego i nie można powiedzieć, że ludzie niepełno­sprawni to jednocześnie osobnicy o „nieefektywnej osobowości”. Co wię­cej, ze względu na utrudnienia w procesie adaptacji oraz towarzyszącą im wyższą plastyczność w zachowaniu wykazują także pewne cechy „osobowści efektywnej” (K. Obuchowski, W. Paluchowski, 1982 oraz D. Schultz, 1977), tj.: a) realizują własne nie wykorzystane dotychczas możliwości, b) tworzą nowe właściwości wzbogacające osobowość, c) utrzymują stabilność kierunku działań zorientowanych na dobro poza- osobiste.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!