STOSUNKI ROZWIJAJĄCE SIĘ W GRUPACH

Dzięki stosunkom inter­personalnym dziecko uczy się rozumieć inne osoby, kształtuje własną samoocenę i zaspokaja potrzeby psychiczne. Stosunki interpersonalne niają także znaczenie dla uspołecznienia dziecka, gdyż w ich przebiegu opanowuje ono umiejętności zachowania się wobec innych osób i kształ­tuje wobec nich swoje postawy. Stosunki te rozwijają się najczęściej w formalnych i nieformalnych grupach rówieśniczych. W wieku szkolnym grupa rówieśnicza staje się dla dziecka obok rodziny podstawowym środowiskiem wychowawczym. Szczególną rolę w rozwoju psychospołecznym dziecka w wieku szkol­nym pełni grupa rówieśnicza klasy, do której ono uczęszcza. Stosunki interpersonalne (koleżeńskie i przyjacielskie) między uczniami w klasie szkolnej wymagają szczególnego zainteresowania wówczas, gdy w gru­pie ucaniów pełnosprawnych znajdują się uczniowie niepełnosprawni. Badanie stosunków zachodzących między tymi uczniami może mieć du­że znaczenie praktyczne w zakresie wychowawczego ich kształtowania.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!