STOSUNKI KOLEŻEŃSKIE

Prawdopodobnie uczniowie przyjmu­ją te postawy od swoich rodziców, a brak w szkole oddziaływań prze­kształcających je w jednolitym, pozytywnym kierunku powoduje tak duże ich zróżnicowanie.Stosunki koleżeńskie między uczniami niepełnosprawnymi i pozosta­łymi uczniami klas normalnych starano się także ująć w świetle oceny tych stosunków dokonanej przez, wychowawców klas. Chodziło o usta­lenie, w jakim stopniu wychowawcy klas orientują się w rzeczywistym charakterze stosunków między uczniami, gdyż ma to doniosłe znaczenie dla ich pracy wychowawczej z klasą.Uzyskane wyniki świadczą o następujących zjawiskach:Wychowawcy klas, do których uczęszczają uczniowie niepełno­sprawni nie są dobrze rozeznani we wzajemnych stosunkach zachodzą­cych między tymi uczniami i pozostałymi uczniami z klasy. Świadczy o     tym duża niezgodność wydanej przez, nich oceny stosunku uczniów z klasy do ucznia niepełnosprawnego ze wskaźnikami socjometrycznymi.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!