STOSUNEK DO GRUPY BADAWCZEJ

W stosunku do 25,4% grupy badawczej nauczyciele wykazali częś­ciową orientację. Ich wiedza o kłopotach zdrowotnych ucznia była tylko fragmentaryczna. Mieli oni świadomość istnienia schorzenia głównie na podstawie widocznych skutków choroby czy kalectwa, natomiast nie wie­dzieli nic o reakcjach dziecka na chorobę czy współwystępowaniu u niego dodatkowego odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia.Najbardziej jednak może niepokoić fakt, że aż w stosunku do 45 8% badanych nauczyciele nie byli zorientowani w złym stanie zdrowia swo­ich wychowanków. Stąd zapewne, oceniając w czterostopniowej skali, stan zdrowia uczniów określili u 76,3% badanych jako bardzo dobry i dobry, jako niezadowalający w stosunku do 19,9%, a zły u 6,8% uczniów przewlekle chorych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!