SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ

Skuteczność działań korekcyjno-wyrównawczych wiąże się z:przygotowaniem nauczycieli;właściwym doborem do ćwiczeń grup dzieci o podobnych utrud­nieniach;zapewnieniem potrzebnych warunków organizacyjnych;wyposażeniem gabinetów w potrzebne pomoce naukowe; inwencją i zaangażowaniem specjalistów prowadzących pracę ko­rekcyjną.Tymczasem w czasie badań tylko 52,6% ogółu badanych nauczycieli posiadało przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównaw­czych zdobyte na kursach i studiach przedmiotowo-metodycznych or­ganizowanych w przeszłości przez IKNiBO, a obecnie przez ODN-IKN. 75% tych nauczycieli uznało to za niewystarczające. Wskazują oni po­nadto na brak podręczników, materiałów do ćwiczeń, opracowań meto­dycznych i przykładów ćwiczeń dostosowanych do rodzaju utrudnień, a także na brak wymiany doświadczeń i pomocy wysoko kwalifikowa­nych specjalistów. Wszystko to sprawia, że zajęcia nie zawsze są dosto­sowane do rodzaju występujących trudności i mało skuteczne.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!