SKAZANI NA BIERNE UCZESTNICTWO

Najczęściej skazani są na bierne uczestnictwo w życiu spo­łeczności uczniowskiej. Świadczą o tym następujące dane:tylko 39 osób (58,0%) z grupy upośledzonych umysłowo pełniło dyżury w klasie. Pozostałych 27 uczniów (42,0%) było odsuniętych od roli dyżurnego, co wychowawcy klas we wszystkich przypadkach uza­sadniali niezdolnością ucznia upośledzonego umysłowo do pełnienia roli dyżurnego;tylko 18 uczniów (27,2%) upośledzonych umysłowo i 21 uczniów (42,0°/o) z upośledzeniem fizycznym miało w klasie przydzielane indy­widualne zadania z zakresu prac porządkowo-gospodarczych i tylko ci uczniowie brali udział w tego rodzaju pracach wykonywanych przez kla­sę. Pozostali uczniowie nie brali w tych pracach udziału, co wychowaw­cy klas uzasadniali następującymi czynnikami: niechęć tych uczniów do wszelkiego rodzaju prac, niechęć do przychodzenia po lekcjach do szko­ły, niedbałe wykonywanie prac, zakłócanie swoim zachowaniem pracy innych, brak czasu z powodu uczęszczania na ćwiczenia usprawniające, prośby rodziców, by ich dzieci odciążyć od prac społecznych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!