SIEĆ INSTYTUCJI

Miało to zracjonalizować pomoc dzieciom wymagającym okre­ślonej troski ponad przeciętny zakres. W programie zakładano „[…] ści­słe współdziałanie resortu zdrowia i resortu oświaty w organizowaniu le­czenia, nauki i wychowania tych dzieci […]” (J. Slenzak, 1984, s. 4). Podejście jest racjonalne i całkowicie zgodne z opinią Światowej Orga­nizacji Zdrowia, wedle której opieka zdrowotna nad uczniami powinna obejmować: zapewnienie optymalnych warunków fizycznych i socjalnych w środowisku szkolnym, rozwijanie sprzyjających zdrowiu zachowań i (na trzecim miejscu!) zapewnienie opieki lekarskiej w celu wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń i chorób .Istnieje także dobrze już osadzony w praktyce szczeblowy układ po­radni wychowawczo-zawodowych. Ale także ta sieć — około 500 poradni terenowych, 49 poradni wojewódzkich i nadzorujący je Centralny Ośro­dek Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego — nie obejmuje opieką całej populacji i nie powoduje ani podejmowania działań w porę, ani ich racjonalizowania.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!