ŚCISŁA ŁĄCZNOŚĆ ZE SZKOŁĄ

D. E. Super (1957) omawiając program pracy prawidłowo zorganizowanej poradni funk­cjonującej w ścisłej łączności ze szkołą, rodziną i środowiskiem,’wyraża pogląd, ze wśrod wielu ważnych zadań, takich jak informowanie zbiera­nie danych o uczniach, udzielanie rady i znajdowanie miejsca w zakła­dzie pracy wysuwa także obowiązki śledzenia losów młodego człowieka pracy. Działalność poradni wychowawczo-zawodowej nie może kon­centrować się wokoł jednego wybranego przełomowego momentu życia dziecka, lecz powinna polegać na realizacji szeregu różnych zadań. Wychowawczy charakter roli poradni wychowawczo-zawodowej ma poważne implikacje pedagogiczne i społeczne. Poradnia prawidłowo włą­czona w system opieki wychowawczej nad uczniem, może optymalnie klamrować rożne etapy jego drogi szkolnej. Jest to szczególnie potrzebne w momencie przechodzenia ucznia ze szkoły do szkoły lub do zakładu pracy.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!