PUNKT WYJŚCIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia koncepcji o występowaniu wspólnych i odrębnyc problemów jest teza, że w procesie zaspokajania potrzeb działają te sa­me mechanizmy. Zachowanie się osób z odchyleniami od normy uwa­runkowane jest różnymi czynnikami. Należą do nich między mnymi okres powstania upośledzenia, wiek osoby, struktura osobowości prze chorobą, postawy otoczenia społecznego (A. Hulek, 1977, ś. 462 i nast.).W systemie nauczania indywidualnego świadomość istnienia proble­mów wspólnych wszystkim dzieciom pozwala nauczycielowi skupić uwa­gę na tych elementach programu, które integrują dziecko niepełnospraw­ne z jego pełnosprawnymi rówieśnikami. Równowagę interpersonalną traktuje Z. Zaborowski (1977, s. 100) ja­ko proces, w toku którego osoby kontaktujące się modyfikują swoje zachowania,’uczucia, oceny, a nawet osobowość, przystosowują się do sie­bie oraz coraz zgodniej i efektywniej współpracują”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!