PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

Okazało się, że odsetek nauczycieli posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych jest bardzo niski gdyż wynosi on 62,2% ogółu prowadzących taką pracę. Najniższy jest ten odsetek w szkołach wiejskich i wynosi 57,4%. Tak więc okołoi 40% oma­wianych nauczycieli nie ma przygotowania do prowadzenia specjalnych zajęć korekcyjno-wyrównawczych z dziećmi wykazującymi utrudnienia w uczeniu się.Szczegółowego podkreślenia wymaga fakt, że w Polsce tylko nielicz­ne uczelnie kształcą nauczycieli w tym zakresie x. Nie uruchomiono’ jak do tej pory studiów podyplomowych, mimo że Ministerstwo Oświaty Wychowania przed 10 laty wprowadziło oficjalnie do szkół te zajęcia. Należy podkreślić, że od roku 1973 w systemie IKN nauczyciele mogą uzyskać przygotowanie w zakresie prowadzenia omawianych zajęć na studiach pedagogicznych i kursach specjalnych organizowanych przez ODN-IKN.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!