PRZYCZYNA ODCHYLEŃ

Przyczynkiem do przedstawionej charakterystyki placówek niech bę­dzie zestawienie odpowiedzi na pytanie (9) o stopień i charakter odchyleń od normy u podopiecznych placówek w zakresie zdrowia i sprawno­ści fizycznej, funkcji psychicznych i zasobów wiadomości szkolnych .Jeżeli (ze względu na małe liczebności) kategorie „znaczne” i „du­że” rozpatrywać będziemy łącznie, to okaże się, że problem „deficytów w wiadomościach szkolnych” sygnalizują respondenci progresywnie: w placówkach leczniczych u 52%, w placówkach leczniczo-wychowaw­czych u 64%, a w placówkach rehabilitacyjnych u 100%, podopiecznych. Ale niestety analizowane materiały wskazują idowodnie na to, iż w prak­tyce w parze z narastaniem złożoności pedagogicznej placówek nie idzie troska o kwalifikacje kadry .

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!