PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER

Tymczasem stan wiedzy o przebiegu procesów rewalidacyjnych, prawach rządzących nimi i możliwościach stymulowa­nia określonych zmian w ich przebiegu jest ciągle niepełny.Bez przezwyciężenia barier emocjonalnych i daleko idącej wielostron­nej d e z i n t e g r a c j i, zarówno specjalnej teorii, jak i praktycznego realizowania jej zadań trudno będzie doczekać się „wyjścia na prostą”.Na tym miejscu aktualnie zabrzmi zalecenie ojca prakseolgii: […] Pora zdobyć się na wysiłek i powiązać z pełnią świadomości pedagogikę i prak­seologię (T. Kotarbiński, s. 193).Niezależnie jednak od ciężaru gatunkowego zarzutów formułowanych pod adresem teorii otwarta pozostaje kwestia, w jakim stopniu za nie­zadowalające stany rzeczy, powszechnie sygnalizowane, odpowiada nie­dorozwój teorii pedagogicznej, a w jakim praktyczne ignorowanie w konkretnym postępowaniu rewalidacyjnym łatwo dostępnej, auten­tycznej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin pedagogicznych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!