PRZEWLEKLE CHORY

Jednak należy pa­miętać o tym, że przyjęcie roli przewlekle chorego czy niepełnosprawne­go przynosić może pewne ulgi, ale i dezawantaże. Z jednej bowiem strony system społeczny niby chroni, leczy i pomaga niepełnosprawnym, ale z drugiej strony także stygmatyzuje, segreguje i w konsekwencji izo­luje go od społeczeństwa. Być może w genezie tego zjawiska ma również znaczenie fakt, że współczesne systemy społeczne zorientowane są utyli­tarnie, technokratycznie na realizację wartości pozamoralnych, ahuma- nistycznych. Jednym słowem mamy do czynienia ze zjawiskiem dezinte­gracji społecznej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!