PROWADZONE BADANIA

Badania prowadzone w okresie 3 lat pozwoliły w pewnym stopniu prześledzić, czy i na ile organizowana specjalna pomoc była skuteczna oraz jakie czynniki determinowały o stosowanym przez szkoły sposobie rozwiązania tego problemu.Pierwsze zagadnienie będące przedmiotem badań dotyczyło liczby dzieci z utrudnieniami w nauce i przyczyn tego zjawiska.Analiza zebranego materiału pozwala na stwierdzenie, że na ogól­ną liczbę 216 430 dzieci uczęszczających do badanych szkół do specjalnej pomocy zakwalifikowano 29 083, czyli 13,4%.Analiza przedstawionych liczb wskazuje, że we wszystkich szkołach najwyższy odsetek dzieci z, utrudnieniami w nauce występuje w kla­sach I—IV, przy czym odsetek ten w klasach I i II jest najwyższy w szko­łach wiejskich. Inaczej te odsetki kształtują się w klasach V—VII. Są one znacznie niższe w zależności od poziomu klasy (wieku uczniów), maleją, ale nie giną i występują jeszcze w klasie VIII. Nadto odsetki uczniów z trudnościami w nauce w klasach V—VIII szkół wiejskich są niższe aniżeli w pozostałych typach szkół.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!