PROGNOZA ZAMIAST WNIOSKOW

Możemy wyobrazić sobie, co mogłoby się zacząć dziać, gdybyśmy określone instytucje uprzedzili, że od ustalonego terminu nie będą one finansowane globalnie jak dotychczas (dlatego, że zostały powołane do życia), lecz będą opłacane za wykonane usługi, uzgodnione co do cha­rakteru i zakresu przez „zleceniodawców”. Można być pewnym, że szybko zaczęłoby się racjonalizowanie za­trudnienia pod względem ilościowym i jakościowym, zaczęłoby się cenić określone umiejętności i wiedzę, a więc pojawiłoby się zainteresowanie autentycznym samokształceniem, rozpoczęłoby się poszukiwanie skutecz­nych działań rewalidacyjnych w określonych sferach osobowości, rozpo­częłoby się także racjonalizowanie gospodarowania miejscami w placów­ce, bo wieloletnie utrzymywanie, pod jakimś pozorem, pustostanu prze­stałoby się opłacać jak dotąd […]

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!