PROFILAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych została upowszechniona we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych nowoczesna metody­ka opieki zdrowotnej oparta na systemie kompleksowych badań lekar­skich zwanych bilansami zdrowia. Celem tych badań była rzetelna oce­na stanu zdrowia dzieci oraz zapewnienie im właściwej opieki profi­laktycznej i specjalistycznej. Jednostki, u których stwierdzono odchyle­nia od prawidłowego stanu zdrowia, miały być objęte świadczeniami leczniczo-rehabilitacyjnymi ogólnie określanymi w służbie zdrowia mia­nem poradnictwa czynnego. W środowisku szkolnym jego organizacyj­nym wyrazem jest szkolny system dyspanseryjny.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!