POKONANIE ETAPU TRUDNOŚCI

Od dawna wiemy, że pełna rewalidacja jednostki niepełnosprawnej bez integracji jest niemożliwa, bo człowiek może się zrealizować jako istota ludzka tylko w integracji ze społeczeństwem. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży z nie­którymi kategoriami odchyleń w stanie zdrowia i sprawności byłoby znacznie bardziej ekonomiczne w systemie integracyjnym. Wiemy też, że racjonalne jest tylko takie działanie, które w zamiarze wywołania określonych skutków uruchamia łańcuch czynności sprawczych. Pozo­staje więc znaleźć i zastosować takie mechanizmy, które spełniłyby rolę samoregulatorów naprowadzających nasze działania na pożądany kieru­nek. Poszczególne jednostki, także jednostki niepełnosprawne, mogą wy­magać specyficznych zabiegów, specjalnych środków i instrumentów w określonym zakresie, w określonym stopniu i określonym czasie. Po pokonaniu etapu trudności mają one prawo (jest to dla nich korzystne!) podążać jednolitym nurtem realizacji celów ży­ciowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!