POGLĄD NAUCZYCIELI

Nauczycielki podzielają również pogląd, że nie każde dziecko upośle­dzone, nawet w sprzyjających warunkach dla procesu jego rewalidacji, możs być przyjęte do masowego przedszkola. Ich zdaniem nie mogą być przyjmowane dzieci agresywne i nie reagujące na polecenia wychowaw­czyni.Ilustracją indywidualnego potraktowania może być niżej opisany przy­padek. Małgosia B. (lat 6) posiada orzeczenie rejonowej poradni wychowawczo-zawodowej o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym. Uczęszczała do przedszkola specjalnego dla dzieci upośledzonych umysło­wo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na usilne starania matk:, zo­stała przyjęta do przedszkola masowego. Uczęszcza do grupy trzylatków, w której znajduje się już drugi rok. Wychowawczyni zauważa widoczny postęp w rozwoju dziecka. Stwierdza, że Małgosia podporządkowuje się regulaminowi grupy i reaguje prawidłowo na polecenia nauczycielki. W grupie trzylatków nie sprawia trudności.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!