PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Podstawowym założeniem tego systemu ma być pomoc organizowana w miarę możliwości w środowisku bliskim dziecku, a więc w przedszko­lu, rodzinie lub w najbliższym otoczeniu, aby zapewnić dziecku możli­wość wzrastania w naturalnych warunkach rodzinnych, rówieśniczych, kulturalnych i społecznych. Celowi temu sprzyjać mają organizowane w ogólnie dostępnych szkołach podstawowych zespoły korekcyjno-wy­równawcze, klasy specjalne, nauczanie zindywidualizowane w klasach I—III szkoły podstawowej oraz nauczanie indywidualne w domu.Jakkolwiek doceniane są przez resort oświaty zadania w zakresie’ wczesnego wykrywania dzieci niepełnosprawnych i organizowanie dla nich pomocy, to jednak w praktyce główne zainteresowanie dotyczy dzieci w wieku szkolnym. Zbyt mało uwagi poświęca się w sensie zada­niowym i stosowanej praktyce rewalidacji dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym, które nie zawsze jest objęte zorganizowaną formą wychowania przedszkolnego (przedszkolami lub oddziałami przed­szkolnymi).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!