PODDANIE ANALIZIE

Dalszej analizie statystycznej wskazują na istnienie co prawda tylkc prze­ciętnej siły związku między czasem usprawniania a wynikami sprawdzia­nu z języka polskiego (rp = 0,4), ale też należy w tym miejscu zaznaczyć, że poziom wiadomości szkolnych z języka polskiego uczniów głuchych ze środowiska szkolnego słyszących był stosunkowo wysoki niezależnie od długości trwania owego procesu usprawniającego. Uczniowie: głusi bez względu na poziom nauczania nie osiągnęli niższego wskaźnika po­prawności rozwiązań sprawdzianu z języka polskiego niż 73% (II klasa). Najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie klasy IV, usprawniani dłu­żej niż 4,5 roku, osiągnęli bowiem 96,8% poprawności rozwiązań.Nie wykryto zaś istotnej siły związku między czasem usprawniania językowego dzieci głuchych uczących się w szkołach masowych a wy­nikami uzyskanymi przez nie w sprawdzianie wiadomości z matematyki.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!