ORGANIZACJA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA REWALIDACYJNEGO W WYBRANYCH PLACÓWKACH

Materiał rzeczowy będący przedmiotem naszych analiz pochodzi z 53 placówek kształcenia dzieci i młodzieży przewlekle chorych. Placówki te dysponują łącznie 8301 miejscami i w roku szk. 1983/1984 miały pod opieką łącznie 30.488 uczniówRóżnicują analizowane placówki różne czynniki; np. wielkość — najmniejsza dysponuje 24 miejscami, a naj­większa 760 miejscami. W placówkach leczone są różne jednostki cho­robowe .Niezależnie od tego faktu, analizowane placówki wykazują cechy uza­sadniające rozpatrywanie ich w 3 n/w kategoriach.Kategorię pierwszą stanowią placówki lecznicze, mające charakter szpitala (także szpitala urazowego). Wyróżnia te placówki:krótki czas pobytu podopiecznych, 13 796 (96%) podopiecznych w analizowanym okresie przebywało w placówce do 3 miesięcy (najczę­ściej 3—6 tyg.), 3—6 miesięcy przebywało w placówkach tylko 419 pod­opiecznych (2,9%), cały zaś rok tylko 0,98%;nauczanie najczęściej odbywa się przyłóżkowo w zespołach łączo­nych uczniów kilku klas (najczęściej 3—4, a czasem więcej); brak pomieszczeń dla szkoły zarówno na realizację programu dy­daktyczno-wychowawczego jak i w zakresie warunków kadry;brak nadających się do wykorzystania w tych warunkach (lekkich, przenośnych, „kieszonkowych”) pomocy dydaktycznych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!