ODPOWIEDŹ RESPONDENTÓW

Z odpowiedzi respondentów na pytanie o przyjęte w placówkach pro­cedury (zasady, etapy) postępowania wynika, iż wymaganych procedur raczej nie ma (42 na 53 odpowiedzi). Z reguły udzielający odpowiedzi omawiają raczej elementy i etapy stosowanych technik adaptacyjno-wdro- żeniowych. Są to czynności istotne, ale przyświeca im przecież zupełnie odmienny cel. Pełną procedurę korekcyjno-wyrównawczą (rehabilita­cyjną) przedstawiło zaledwie 5 respondentów. W 6 placówkach — jak wynika z odpowiedzi — stosuje się niepełną procedurę (jeden lub dwa etapy). Łącznie zatem w 11 na 53 analizowane placówki mamy do czy­nienia z próbami ukierunkowania pracy na zagadnienia korekcyjno-wy­równawcze.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!