NEGATYWNY CZYNNIK POPULARNOŚCI

W przypadku uczniów z upośledzeniem fizycznym szczególnie nega­tywny czynnik dla ich popularności wśród rówieśników stanowiła ob­niżona u nich sprawność motoryczna i widoczne zniekształcenia narządu ruchu. Z zebranych danych wynika, że wychowawcy klas, w których są ucz­niowie upośledzeni umysłowo i uczniowie :z upośledzeniem fizycznym, nie tylko nie stwarzają sytuacji aktywizujących i integrujących społecz­nie tych uczniów, ale często dyskryminują ich nieodpowiednim postę­powaniem wychowawczym. Uczniowie ci są zazwyczaj pomijani w przy­dziale zadań i funkcji społecznych, eliminowani z, pełnienia znaczących ról w organizowanych uroczystościach, imprezach i obrzędach klasowych i szkolnych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!