NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA STANU RZECZY

Zaznaczyć jednak wypada, że zarówno, ankieta, jak i wywiady wska­zują, że rzeczywista liczba dzieci potrzebujących tej pomocy jest nieco wyższa. Najczęstszą przyczyną tego, stanu rzeczy są ograniczone możli­wości badania dzieci przez szkoły i poradnie wychowawczo-zawodowe; liczba i odsetek dzieci zakwalifikowanych do zespołów korekcyjno -wyrównawczych zmniejsza się stopniowo, w miarę wzrostu klas od 25,2% w klasie I do 3% w klasie VIII. Jest to w pewnej mierze dowodem skuteczności prowadzonych przez szkołę oddziaływań. Największe: nasi­lenie trudności w nauce występuje w klasach I—II (od 14,8 do< 25,2%), przy czym występują one niestety nawet w klasach VIII (3%).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!