NADMIERNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Nadmierne poczucie bezpieczeństwa nie sprzyja usprawnianiu ,[…] Musimy umieć tak sobie wzajem utrudniać, aby wynikiem tego przeszkadzania była pomoc wzajemna” (T. Kotarbiń­ski, s. 147—150).Dlaczegóż w naszych warunkach tak łatwo zapomina się, iż racjonal­ny nadzór (zewnętrzny i wewnętrzny) nie może manifestować jedynie zaufania, pobłażliwości i wyrozumiałości. Przeciwnie, nadzór — jeżeli ma skutkować w racjonalizowaniu pracy — musi zawierać i opierać się na kompetentnej i rzetelnej kontroli osiąganych standardów (przy zasto­sowaniu obiektywnych i jawnych mierników). Oczywiście składnikami nadzoru są także doradztwo i, tam gdzie to jest niezbędne, usystematyzo­wane szkolenie. Nie można oczekiwać pożądanych efektów działania ro­zumnie powołanych sieci instytucji, skoro wiadomo, że:nie bada się systematycznie, jak w praktyce przestrzegane są kry­teria i zasady kwalifikowania dzieci i młodzieży do niektórych form opie­ki specjalnej, np. w sieci kształcenia i rehabilitacji przewlekle chorych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!