NA TLE ROZWAŻAŃ

Czas trwania, miejsce pracy z dzieckiem powinny być odpowiednio modyfikowane i indywidualizowane. Całkowita izolacja dziecka od szko­ły nie jest konieczna we wszystkich przypadkach. Wiele z tych dzieci może okresowo przebywać na terenie szkoły, uczestniczyć w wybranych zajęciach i imprezach. Uwarunkowane to jest odległością szkoły od miej­sca zamieszkania, możliwością dowozu, stopniem wydolności fizycznej dziecka, jego odpornością psychiczną itp. Okresowy pobyt dziecka w szko­le ułatwia również proces dydaktyczny. Umożliwia bowiem zastosowa­nie pomocy nauczania niedostępnych w warunkach domowych.Na tle przedstawionych rozważań wyłaniają się zadania pedagoga uczącego dziecko niepełnosprawne w warunkach domowych. Działalność ta powinna być oparta na określonych koncepcjach teoretycznych. Wy­daje się, że w tej dziedzinie najbardziej przydatne są: koncepcja wspól­nych i odrębnych problemów osób o różnych uszkodzeniach oraz osób pełno- i niepełnosprawnych A. Hulka, teoria równowagi interpersonal­nej Z. Zaborowskiego, metoda ośrodków pracy oraz system wychowaw­czy C. Freineta.                                                             _

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!