NA PODSTAWIE DANYCH

Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, że około 47% rodziców badanych to chłopi, 35,2% — robotnicy, a 12,6’% — inteligen­cja. Wśród rodziców dzieci posiadających utrudnienia w nauce są także właściciele sklepików, taksówek, warsztatów naprawczych itp. (4,8%).Drugi problem, jaki zamierzano zbadać, to próba odpowiedzi na py­tanie, czy i w jakim zakresie uczniowie z trudnościami w nauce otrzymują pomoc specjalną na terenie szkół podstawowych.Badania ujawniły, że tylko 19,2% szkół wiejskich organizuje spe­cjalne zajęcia dla uczniów potrzebujących tego rodzaju pomocy w nauce. Znacznie lepiej to zagadnienie zostało rozwiązane w zbiorczych szkołach gminnych, bowiem odsetek tych szkół, które organizują zajęcia korek­cyjno-wyrównawcze wynosi 81%, zaś dla szkół miejskich — 83.9%.Już sam fakt, że tak wysoki odsetek badanych szkół (58,8%) nie prowadzi zajęć korekcyjno-wyrównawczych, oznacza, że znaczna liczba dzieci z utrudnieniami w nauce nie ma możliwości uzyskania specjalnej pomocy ze strony szkoły, która jest do tego zobowiązana.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!