NA PODSTAWIE BADAŃ

Wydaje się, że statystyczna zależność nie ujawniła się zdecydowanie, po­nieważ poziom poprawności rozwiązań tego sprawdzianu przez dzieci najdłużej rehabilitowane w stosunku do usprawnianych nie dłużej niż roku był jeszcze bardziej wyrównany niż zaobserwowany w spraw­dzianie z języka polskiego. Najniższy średni wskaźnik poprawności roz­wiązania sprawdzianu z matematyki wynosił bowiem aż 76,3%, a naj­wyższy 98%. Na podstawie przeprowadzonych badań dowiedziono również zależno­ści jaka istnieje między czasem usprawniania językowego głuchych a ich sprawnością w czytaniu i pisaniu. Stwierdzono mianowicie, że w grupie dzieci najdłużej usprawnianych (powyżej 4,5 roku) kategoriami modal- nymi i podzbiorowościach są przypadki z ocenami: bardzo dobrze czyta i pisze poprawnie. Mniej licznie występowały one w podzbiorowości uczniów krócej i najkrócej usprawnianych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!