MYŚL PRZEWODNIA

Myśl przewodnią tak nakreślonych obowiązków zakładów pracy wo­bec ludzi niepełnosprawnych doskonale wyraził Aleksander Hulek w for­mule: „Ruch i praca są czynnikami przyspieszającymi powrót chorego do zdrowia i maksymalnej sprawności” (A. Hulek, 1973). Myśl tę znacz­nie poszerza Roman Ossowski, gdy pisze: „Trzeba odejść od tradycyjne­go schematu myślenia, że osoby niepełnosprawne mogą wykonywać tyl­ko pewne zawody. Należy postawić pytanie, jakie są aktywa i pasywa jednostki z jednej strony oraz jakie wymagania stawia przed jednostką dana praca z drugiej strony. Takie zestawienie i porównanie pod wzglę­dem wzajemnej odpowiedniości możliwości jednostki i wymagań pracy umożliwia znalezienie wielu stanowisk pracy, na których mogą praco­wać niepełnosprawni na równi z ludźmi zdrowymi” (R. Ossowski, 1981).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!